Ledige rom på Odderøya

Publisert: 02.01.2024 Odderøyveien 32 - KGV bygget

Ledige rom i Odderøyveien 32 fra 01.02.2024, også kjent som KGV-bygget.

Ledige atelier til leie for profesjonelle kunstnerne. Rommenes areal er totalt 241 kvm i første etasje med tilgang til toalettfasiliteter. Rommenes totale kvadratmeter fordeler seg fem rom, hvor to av dem er 32,6 kvm, ett 10,1 kvm, ett er 23,7 kvm og ett stort på 142,5 kvm. Takhøyden i samtlige rom er ca 4 m. 

Søknadsfrist er 10. januar 2024. Det vil bli arrangert en presentasjon og åpen visning av lokalene 14. desember i tidsrommet kl 13:00 – 15:30. Påmelding via

Odderøyveien 32 huser i dag ti kunstnerverksteder/atelierer som leies ut til profesjonelle kunstnerne. Rommene som nå er ledig egner seg dårlig til musikkaktiviteter. I hovedrommet på 142,5 kvadratmeter står det to grafiske presser som kan følge leiekontrakten uten ekstra kostnader.

Årlig leiesum utgjør kr 143 000 i tillegg kr 71 500 til fellesutgifter.

Ved vurdering av søkere legges det vekt på høy kunstnerisk profesjonalitet, kvalitet og aktivitet. Rommene kan leies ut samlet eller hver for seg. Søknader med utadrettet virksomhet vil bli prioritert. Leiekontrakten er på tre år med mulighet for forlengelse.

Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse av hva søker skal benytte arealet til, oversikt over eventuelle medleietakere og CV på alle involverte. Det kan søkes på rommene samlet eller hver for seg.

Inntakskomité

Etter søknadsfristen behandles innkomne søknader av en inntakskomité. Den består av Camilla Jarlsby (kulturdirektør), Ragnar Evensen (byutviklingsdirektør), kulturfaglige rådgiverne Angjerd Munksgaard og Jørgen Skauge og Erik Søderlind fra Eiendom.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jørgen Skauge, jorgen.skauge@kristiansand.kommune.no , mobil: 452 86 604.

 

Søknader sendes til post.kultur@kristiansand.kommune.no, merkes med Odderøyveien 32.