Om nettportalen

Dette er en nettportal for alt som skjer på Odderøya.

Her finner du nyheter om ting som skjer på Odderøya, og:

aktøreroversikt sammen med kart:http://odderoya.no/aktorer

oversikt over utleiebyggene:http://odderoya.no/til-leie,

Instagrambilder merket #odderøya:http://odderoya.no/instagram 

Twitter: https://twitter.com/search?q=%23odder%C3%B8ya&src=typd

I tillegg finner du på denne siden mer praktisk informasjon..

Nyhetsarkiv: http://odderoya.no/nyhetsarkiv

Vi er takknemlige for innspill til saker som kan egne seg her, og vi ønsker å få vite om arrangementer som planlegges på Odderøya, for å dele det i kalenderen.

Kontaktskjema nederst. 

Om nettportalen Om nettportalen Om nettportalen

Kulturstrategi

Kristiansands kulturstrategi for Odderøya 2013 - 2023

 

Kvadraturen og Odderøya
Kulturaksen fra kunstmuseet til Kilden og Odderøya inneholder mange av byens sentrale kulturinstitusjoner og -arenaer, blant annet Biblioteket, Kristiansand Kino og museumsområdet på Odderøya.

Dette potensialet skal dyrkes, foredles og synliggjøres. Med Kilden Teater- og Konserthus og fremveksten av et profesjonelt kunstnermiljø, er Odderøya kommet enda nærmere Kvadraturen. 

Odderøya er unik med sin kombinasjon av natur, rekreasjon, kunstopplevelser og formidling av historie – alt en kort rusletur fra byens sentrum. 

Kvadraturen skal styrkes som kulturelt og historisk senter. Dette betyr å ta i bruk byrommene i større grad, samt å utvikle flere kulturarenaer. 

Fokusområder og initiativer
Kunst- Og kulturmiljøer på Odderøya
Odderøya skal være et kraftsenter for kunst- og kulturproduksjon. Kommunen ønsker å være en aktiv og engasjert aktør i videreutviklingen av de profesjonelle kunstmiljøene på Odderøya, både som en attraksjon med tydelig identitet og som produksjonsmiljø. Dette gjelder i tildeling av lokaler, utviklingen av en forutsigbar og fleksibel utleiepolitikk samt tilrettelegging for fellestjenester.

Les hele dokumentet: https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/kultur-idrett-og-fritid/kultur/planer-og-prosjekter/kulstrategi_interaktiv-siste-versjon.pdf

Kulturstrategi Kulturstrategi Kulturstrategi

Parkvesenet

Friluftsområdene på Odderøya omfatter hele den sydlige og østlige delen av øya.

Det meste av øya har fram til i dag vært en viktig del av byens forsvarsverk, men i 2003 kjøpte kommunen det meste av øya, og friluftslivet har tatt plassen til soldater og kanoner. 

Øya har et rikt plante- og dyreliv, med egen rådyrstamme (hold hunden i bånd!). I dammene kan du finne salamander. I hele området finner du både gamle og nyere forsvarsverk. Av mer spesielle historiske anlegg, har vi det gamle karantene-området ved Bendiksbukta og Kolerakirkegården i Kjerregårdsbukta.

Du finner flere fine badeplasser på øya, helst langs østsida, og mange gode fiskeplasser. Flere veier er tilgjengelige for elektriske rullestoler, men det er bratt mange steder, og vi anbefaler at du har med en hjelper.

Bendiksbukta og Idrettsplassen er konsert- og arrangementsområder, og hele eller deler av området kan være adgangsregulert i forbindelse med arrangementene.

Det er ikke tillatt å sette opp telt, parkere campingvogn eller lignende i området.

Du er velkommen til å ta med deg hund, men må ha den i bånd hele året. Husk hundepose. 

Legg søppel i beholdere, og ta med deg søpla hjem hvis beholderen skulle være full!

Når du bruker engangsgrill: sett denne på sand, grus eller stein, og for all del ikke legg varm grill i søppelbeholder!

For øvrig viser vi til lov om friluftsliv og atferdsregler for skjærgårdsparken.

 

Kristiansand Parkvesen

Besøksadresse: Rådhusgata 18

Postadresse:  Postboks 4, 4685 Nodeland

Telefon: 38 07 55 30

Parkvesenet Parkvesenet Parkvesenet

Parkering og bilbruk

Det er ønskelig å begrense biltrafikken på Odderøya.

Derfor henstilles det til flest mulig å la bilen stå, og bruke sykkel eller spasere når man besøker øya.

Om du ønsker å parkere bilen ganske nær turområdet, er Parkeringshuset ved Kilden et godt alternativ.  Gratis på søndager.

Her er det utgang både nede mot Kilden Teaterhus, men også oppe ved Flaten.

Parkering og bilbruk Parkering og bilbruk Parkering og bilbruk

Odderøya Open

Odderøya Open er etablert som en forening for å legge til rette for samhandling, arrangementer og synliggjøring av arbeid av kunstnere og andre som har tilhold på Odderøya til glede for allmenheten.
Arrangementet Odderøya Open har i flere år kunnet by på åpne verksteder, utstillinger og aktiviteter knyttet til kunst- og kulturaktørene som har sitt virke på Odderøya. Vi har som mål å skape et spennende miljø og gode samarbeidsprosjekter på tvers av fagområder. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har gode idéer til aktiviteter eller kunstprosjekter som er knyttet til virksomhet som foregår på Odderøya.

For mer info kontakt leder for Odderøya Open:

Hege Schlichting - hege.schlichting@icloud.com    

Odderøya Open Odderøya Open Odderøya Open

Kontakt

Om du ønsker å leie lokaler på Odderøya for å drive en virksomhet, kan du kontakte Erik Søderlind, Kristiansand Eiendom.

Han har oversikten over hvilke lokaler som er ledige.

Mail
erik.soderlind@kristiansand.kommune.no 

Telefon 
908 66 848

Bruk dette skjemaet for henvendelser som ikke har med leie å gjøre

Navn
Telefon
E-post
Henvendelsen gjelder