Tine Nygård

Tine Nygård

Tine Nygård jobber med mennesker som tema i sine tekstile tegninger og malerier. Hun er opptatt av det taktile i billedflaten, av materialkombinasjoner og gjenbruk. Arbeidene hennes varier fra florlette tekstile lufttegninger, til mer kraftige malerier hvor fargene spiller en sentral rolle. Formidlingsverdien er sett ut i fra det skjøre, det sterke og kraftfulle. Det som engasjerer, irriterer og gleder. Hun ønsker å opprette en dialog ut i fra det som oppstår i hennes imaginasjon, og håper det vil gjøre inntrykk på andre. 

Tine har kunstutdannelse fra HiA, HiT og UiB, med vekt på tegning og tekstil. Hun har deltatt på kurser og workshops i Danmark og Tyskland, hvor hun i sistnevnte land har bodd i 4 år. Tine har jobbet som kunstlærer på Steinerskolen i Kr.sand i 8 år, og har siden 2003 hatt engasjementer ved UiA.

 

Tine Nygård

Mail: tine.nygard@online.no

Facebook:  https://www.facebook.com/tine.nygard 

WEB: www.tinenygard.com 

INSTAGRAM: @nygardtine

 


Nettside

Odderøyveien 110, 4610 Kristiansand