Odderøya renseanlegg

Odderøya renseanlegg

Renser avløpsvann fra Kristiansand og Vennesla. Styrer og overvåker 135 pumpestasjoner. Er en del av Kristiansand Kommune, teknisk etat, avdeling Avløp og miljø.

Odderøya renseanlegg

Telefon: 38 00 60 70

Mail: per.boro@kristiansand.kommune.no 


Kommunens Internettside

Sjølystveien 31, 4610 Kristiansand