Kunstsilo

Kunstsilo

Et prosjektnavn på et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune, Sørlandets Kunstmuseum, Tangensamlingen og Kanalbyen AS.

Målet er å skape et landemerke for kunst i regionen i det verneverdige silobygget ved Kilden på Odderøya, Kristiansand.

I Norges mest spennende museumsbygg planlegges Nordens ledende museum. Sørlandets Kunstmuseum , SKMU, har i dag over 1500 verk i sin samling, og ønsker å flytte hit sammen med Tangensamlingen.

Nicolai Tangen har gitt SKMU evigvarende disposisjonsrett til samling på over 1000 verk. Tangensamlingen er den viktigste samlingen av norsk modernistisk kunst i perioden 1930 - 1970.

 

Kunstsilo

Høsten 2015 ble ideen om å samle Tangen-samlingen og Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) unnfanget. Med en samling av kulturskolen, Ungdomskilden og et senter for ung teaterkunst i nærheten av Kilden, kan det som er det naturlige endepunktet for Kristiansands kulturakse bli et kulturelt kraftsentrum i byen.Sjølystveien 4