Odderøyas venner

Odderøyas venner

Vil du bli medlem og derved støtte det arbeidet vi gjør for Odderøya: Kontingent kr. 150 pr. år for enkeltmedlemmer. Familiemedlemskap kr. 250 pr år. Betales til vår konto 3060.35.99000 Ved innmelding ber vi om følgende: tydelig navn og adresse, e-post adresse slik at vi kan få dette registrert i vårt medlemsregister. Ønsker du familiemedlemskap ber vi også om navn på familiemedlemmer. Dette gjøres enkelt ved å gå inn på vår hjemmeside odderoyasvenner.com

Siden 1995 har vi drevet Kaféen på Søndre Batteri som er ryggraden i vår virksomhet. Skulle du ønske å delta som kafevert så er det fullt mulig, det er bare å kontakte oss på vår hjemmeside.

Det er også mulig å leie lokaler til selskaper og/eller møtevirksomhet. Våre lokaler finner du på vår hjemmeside Odderoyasvenner.com. Der finner du også vår kontaktinformasjon.

Odderøya Kristiansands nye bymark, er vår primære oppgave. Vi sørger for rydding av stier og utsiktsteder til glede for alle som besøker denne perlen midt i byen. Utover dette glemmer vi heller ikke at Odderøya har mer enn 300 års historie i forsvaret av Kristiansand. Det er vårt ønske at Odderøyas og byens militære historie taes vare på. Vi ønsker å dele denne historien med flest mulig, derfor må vi ta vare på de militærhistoriske anlegg som finnes og gjøre disse tilgjengelig for besøkende.

Velkommen til Odderøya

Odderøyas venner

For leie av lokaler:

http://odderoyasvenner.com/index.php?menuid=9&expand=9


Nettside

Wilhelm Rosenvoldsvei 67, 4610 Kristiansand