Knuden kulturskole

Knuden kulturskole

Knuden er en kommunal kulturskole for barn og ungdom fra 4 til 20 år.  Kulturskolen har tilbud innen de fleste kreative fag og uttrykksformer; dans, musikk, teater, visuell kunst og film/foto. Her er hovedfokuset at elever skal kunne oppdage helt nye interesser, utvikle kunstneriske ferdigheter og få nye venner.

Kulturskolen er et knutepunkt for barn og unge i Kristiansand.  Knuden er også en av kommunens aller største konsert- og forestillingsprodusenter.  I tillegg til egne konsert- og teaterproduksjoner, huskonserter og profilerte kunstutstillinger med elevarbeider, har kulturskolen også ansvaret for Den Kulturelle Skolesekken og Kristiansand KulturRullator i kommunen.  Kulturskolen er en del av kommunens kultursektor og har kulturstyret som politisk styringsorgan.

Foto: Kjell Inge Søreide.

Knuden kulturskole


Facebook

Sjølystveien 20, 4620 Kristiansand