Eva Hoven Art

Eva Hoven Art

Eva Hoven har tatt sin kunstutdanning ved MFAH, Glassell School og Art, Houston.

Hun har hatt studio i Houston hvor hun har arbeidet som kunstner i en årrekke.  Gjennom årene i USA har hun lært mye om kultur og kulturforståelse,

og med bakgrunn som sykepleier og kunstner, har hun blitt trigget til å fordype seg i menneskesinnets utfordringer.  De siste 3 årene har hun arbeidet med forholdet mennesket og dets omgivelser.

Eva er nå basert utfri Kristiansand og har studio på Odderøya, Odderøyveien 68.

Skulptur og maleri er Evas kunstform.  I uttrykkene i ansiktene Eva lager, inviteres det til en stille samtale mellom iakttager og skultur/verk.

Uttrykkene i verkene vekker følelser, ulike følelser avhengig av hvem som ser.

Eva Hoven Art

Instagram: evahoven

Web: http://EvaHovenArtOdderøyveien 68