Christianssand Artillerie Compagnie

Christianssand Artillerie Compagnie

På Lazareth Høiden deler Christianssand Artillerie Compagnie kontorer sammen med flere foreninger og organisasjoner i Kristiansand som drives på bakgrunn av militære og historiske formål.

Christianssand Artillerie Compagnie er klar for nye oppdrag, store som små!

Vi tar oppdrag i forbindelse med:

  • bedriftsarrangementer
  • private sammenkomster
  • markering av hendelser & jubileum
  • åpnings- og lukkeseremoni ved tilstelninger

Forsvaret la ned Saluttbatteriet Odderøya med mannskap fra HV 08 17 mai 2018. 

Christianssand Artillerie Compagnie har fått i oppdrag av Kristiansand Kommune å saluttere 4 ganger i 2019. Følgende datoer blir det salutt fra Lasaretthøyden kl 12.00:

Torsdag 21 feb H.M. Kong Harald

Onsdag 8 mai frigjørings og veterandag

Fredag 17 mai  grunnlovsdag

Torsdag 4 juli H.M. Dronning Sonja"

 

 

Christianssand Artillerie Compagnie

Mailadresser:

Formell mail til foreningen: 

jorn.kildedal@wemail.no

Henvendelser/bestilling til Compagniet:

jorn.kildedal@wemail.no


Nettside

Odderøyveien 25, 4610 Kristiansand