Odderøyveien 80

Flere rom ledig. 56-Atelier-og-studio-vid

Informasjon

Areal:
Antall rom:

Kontakt for leie

Mail
erik.soderlind@kristiansand.kommune.no 

Telefon 
908 66 848


Odderøyveien 80