Odderøyveien 68

2 atelier ledig. 55-Atelier

Atelier 1:
Areal: ca 10 m² BTA, inkl. andel fellesareal (4 m²)
Beliggenhet i 2. etasje

Leieantydning kr. 350,- pr. måned
Driftskostnader akonto ca kr. 150,- pr måned (inkl. strøm)

 

Atelier 2:
Areal: ca 27 m² BTA, inkl. andel fellesareal (11 m²)
Beliggenhet i 2. etasje

Leieantydning ca. kr. 850,- pr. måned
Driftskostnader akonto ca kr. 350,- pr måned (inkl. strøm)

 

Leietakerfellesskap med 5 andre kunstnere.
Ny leietaker må passe inn i eksisterende leiefellesskap.

Vurdering og tildeling blir foretatt av driftsutvalget på Odderøya.
Send søknad med beskrivelse av virksomheten.

Spørsmål om leieforholdet rettes Erik Søderlind, 908 66 848,
eller epost: eiendom-servicesenter@kristiansand.kommune.no

Informasjon

Areal:2 ledig atelier på ca 6 og 17 m²
Antall rom:

Kontakt for leie

Mail
erik.soderlind@kristiansand.kommune.no 

Telefon 
908 66 848


Odderøyveien 68