Odderøyveien 114

136-Lager-studio

Areal: ca 450 m² BTA

Leieantydning kr. 82.000,- pr. år.
Driftskostnader kommer i tillegg.
Leietaker tegner eget abonnement på strøm.

Vurdering og tildeling blir foretatt av driftsutvalget på Odderøya.
Send søknad med beskrivelse av din virksomhet.

Spørsmål om leieforholdet rettes til Erik Søderlind, 908 66 848,
eller epost: erik.soderlind@kristiansand.kommune.no

Informasjon

Areal:450 m²
Antall rom:

Kontakt for leie

Mail
erik.soderlind@kristiansand.kommune.no 

Telefon 
908 66 848


Odderøyveien 114