VIKTIG INFORMASJON TIL BILISTER

Publisert: 05.07.2017

Det er nå stengt for innkjørsel med bil til Odderøya ved Vaktbua.   Kun mulig for gående og syklister.

Alle bilister bes heretter benytte den nye veien ved Kilden.