Padleguiden.no

Padleguiden.no

Drives av Lars Verket.

Hans visjon er å få flere ut i naturen, gjerne i kajakk. Han er glødende opptatt av friluftsliv og folkehelse. I tillegg til padlingen driver han med foredrag, fotografering, journalistvirksomhet, å være undrende borger og padlosofering (dypøkologi fra Havet).

Her er en aforisme unnfanget i kajakken:

"Et rikt liv med enkle midler
er den smale veg
til den Dype Glede."


Odderøyveien 53, 4610 Kristiansand