Naturexpo AS

Naturexpo AS

Naturexpo utvikler attraksjoner og utstillinger som inspirerer til økt interesse for natur, kultur og miljø.

 

Attraksjonsutvikling

Naturexpo anvender sin egen modell for utvikling av publikumsattraksjoner. Det er en erfaringsbasert prosessmetodikk som legger stor vekt på å involvere alle deltagerne og gi prosjektoversikt . Oppdrag på konsulentbasis innen dette fagområdet er sterkt økende.

Utstillingsdesign og produksjon

Konsept- og idéløsing for museer, natursentre og andre med et formidlingsbehov innen natur, kultur og miljø. Utvikling og produksjon av utstillinger og et brennende ønske om å gi barn og unge (og voksne) lyst til å bruke naturen og å lære om naturen. Naturexpo utvikler og produserer også tematiserte vandreutstillinger som turnerer Norges museer og natursentre.

Taksidermi

Dyktige håndverkere på verkstedet sørger for gode og spennende preparater av fugler og dyr. Det finnes ikke det medium som kan formidle dyrenes sanne form, størrelse og struktur som taksidermistene på Naturexpo.

Naturexpo AS

Daglig leder: Jarle Thorkildsen

Mail: jarle@naturexpo, mob: 4040 2507

Telefon: 38028300

Mail: mail@naturexpo.no


Facebookside

Odderøyveien 90, 4610 Kristiansand