Odderøyas venner

Odderøyas venner

Venneforening som arbeider for bevaring og bruk av Odderøya.

Kafeen på Søndre Batteri har oppe søn-og helligdager.

Driver guidede turer.

Legger tilrette for natur- og kulturopplevelser for byens befolkning og tilreisende.

Driver renhold/opprydding i Skjærgårdsparken (Søndre del av øya).

Vedlikeholder gamle bygg vi disponerer.

Restaurerer kulturminner.

Arrangerer friluftskonserter, og har nylig åpnet en historisk utstilling i Krutthuset.

Leier ut Kafèen Søndre Batteri og Østre Brakke.

Odderøyas venner

For leie av lokaler:

http://odderoyasvenner.com/index.php?menuid=9&expand=9


Nettside

Wilhelm Rosenvoldsvei 67, 4610 Kristiansand