HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788

HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788

Et av Laugets viktigste formål er å bevare og rehabilitere de gamle kulturminnene på Odderøya, med vektlegging på den eldste maritime og militære historie, spesielt på Lasaretthøyden. Odder-Øe Fæstning (1667 – 1797) står sentralt, og den enestående Karantenestasjonen (1804 – 1914) er det selvsagt meget viktig å ivareta. Festningsverkene og bygningene på Lasaretthøyden er tatt inn i Riksantikvarens landsverneplan som et meget bevaringsverdig bygningsmiljø med stor historisk dybde. Lauget skaffer midler gjennom offentlige og private sponsorer, samt ved utleie av et par særpregede selskapslokaler.

I samarbeid med andre forsvarsrelaterte foreninger på Lasaretthøyden sørger Lauget for å heise splittflagget på alle offentlige flaggdager. Det er Forsvarets Saluttbatteri HV-08 som avfyrer de offisielle saluttene fra Lasaretthøyden.

HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788

Laugets kontor har tlf. nr. 38 09 78 63 og 38 03 66 31 kl. 10 – 14 alle virkedager unntatt i juli.

Mailadresser: laugkont@laug1788.no eller laugsecr@laug1788.no


Nettside

Odderøyveien 25, 4610 Kristiansand