Grønt Senter

Grønt Senter

Grønt Senter er et samarbeid mellom Stiftelsen Miljøfyrtårn, Klimaalliansen og Kristiansand kommune. Grønt senter er både et kontorfelleskap med høyt kompetente miljørådgivere for både virksomheter og enkletpersoner - og vi er et møtested det miljøinteresserte er velkommen til å delta på arrangementer. (link til arrangementskalenderen: http://www.grontsenter.no/kalender

Aktivitetene på Grønt senter har ulike fokus:

Grønn livsstil - Det skal være enkelt å ta et miljøvalg også som privatperson. Vi sitter på kunnskap som kommer den bevisste forbrukeren til gode. Vi tilbyr kus og seminarer med grønt fokus og ønsker også å være et møtested for miljøengasjerte og organisasjoner som arbeider for en grønn fremtid

Grønne virksomheter - Vi sitter på kunnskap og forvalter Norges største miljøsertifiseringsordning og rådgir både store og små virksomheter i lønnsom miljøstyring.

Grønn forvaltning - Den offentlige forvaltningen skal ivareta både denne og kommende generasjoners behov, og kommunen tar aktive miljøvalg i både drift og i planer for fremtiden.

Grønt Senter

Telefon: 38 00 80 60

Mailadresse: http://www.grontsenter.no/index.php/kontakt


Nettside

Odderøyveien 5, 4610 Kristiansand