Odderøyveien 68

2 atelier ledig. 55-Atelier

Atelier 1:
Areal: ca 28 m² BTA, inkl. andel fellesareal (11 m²)
Beliggenhet i 2. etasje

Leieantydning kr. 8.000,- pr. år
Driftskostnader akonto ca kr. 4.000,- pr år (inkl. strøm)

Atelier 2:
Areal: ca 57 m² BTA, inkl. andel fellesareal (23 m²)
Beliggenhet i 2. etasje

Leieantydning kr. 17.000,- pr. år
Driftskostnader akonto ca kr. 10.000,- pr år (inkl. strøm)

Leietakerfellesskap med 5 andre kunstnere.
Ny leietaker må passe inn i eksisterende leiefellesskap.

Vurdering og tildeling blir foretatt av driftsutvalget på Odderøya.
Send søknad med beskrivelse av virksomheten.

Spørsmål om leieforholdet rettes Erik Søderlind, 908 66 848,
eller epost: eiendom-servicesenter@kristiansand.kommune.no

Informasjon

Areal:2 ledige atelier på ca 17 og 34 m²
Antall rom:

Kontakt for leie

Mail
erik.soderlind@kristiansand.kommune.no 

Telefon 
908 66 848


Odderøyveien 68