Odderøyveien 37

Ledig bygg til leie. God beliggenhet med flotte omgivelser. 32-Artpilot

Areal: ca 289 m² BTA, herav:

ca 98 m² kontor/atelier i 1. etasje
ca 86 m² kontor/atelier i 2. etasje
ca 77 m² lager i kjeller
ca 28 m² lager på loft

Leieantydning kr. 8.000,- pr. mnd.
Driftskostnader akonto kr. 1.200,- pr. mnd
Leietaker tegner eget abonnement på strøm.

Vurdering og tildeling blir foretatt av driftsutvalget på Odderøya.
Send søknad med beskrivelse av din virksomhet.

Spørsmål om leieforholdet rettes til Erik Søderlind, 908 66 848,
eller epost: erik.soderlind@kristiansand.kommune.no

Informasjon

Areal:ca. 290 m²
Antall rom:

Kontakt for leie

Mail
erik.soderlind@kristiansand.kommune.no 

Telefon 
908 66 848


Odderøyveien 37